Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

callmezuz
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viaxannabelle xannabelle
callmezuz
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaseeyousoon seeyousoon
callmezuz
- Kiedy kogoś szukam, fajny gość to ostatnia rzecz, jakiej mi potrzeba - parskam ironicznie. - Nie ma nic mniej sexy niż sympatyczny facet. - Bo w tej jednej sferze potrzebuję kogoś, kto potrafi nade mną zapanować. Kogoś stanowczego, kto dobrze wie, czego chce.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
callmezuz
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viaSalute Salute

January 20 2018

callmezuz
2095 e130 390
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales

January 16 2018

callmezuz
6308 36c0 390
callmezuz
8552 b7ad 390
Reposted frompulperybka pulperybka viapifpafs pifpafs

January 14 2018

callmezuz
Jeśli ktoś nie widzi w Tobie tego, co najcenniejsze, nie przejmuj się - zrobią to za jakiś czas całe tłumy. Ty bądź po prostu sobą i nie zmieniaj się dla kogoś, kto tak naprawdę nigdy nie będzie umiał dostrzec w Tobie prawdziwego piękna.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
callmezuz
0910 0ed1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle

January 13 2018

callmezuz
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.

January 12 2018

callmezuz
8642 f87e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawerczi werczi
callmezuz
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viaxannabelle xannabelle
callmezuz
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viablithely blithely

January 10 2018

callmezuz
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.

January 09 2018

callmezuz
callmezuz
1999 eab7 390
callmezuz
6494 d5b7 390

January 05 2018

callmezuz
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
callmezuz
Na ten Nowy Rok chciałabym sobie życzyć tylko jednego... Chciałabym być szczęśliwa. Obojętnie z kim, nawet sama jak dotychczas, ale żebym była po prostu SZCZĘŚLIWA.
— 00:50
Reposted fromtak-niewiele tak-niewiele viaxannabelle xannabelle

January 04 2018

callmezuz
6833 62ec 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadjahnee djahnee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl